Evenimente
Feed-Back Pacient

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea este cadrul de lansare a Registrului Național de pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză iar principalele lucrări orale din programul științific acoperă o plajă largă de subiecte din patologia pneumologică, precum deficitul de alfa 1 antitripsină, microcalorimetria bacteriană ca nouă metodă de identificare a rezistenței bacteriene, interstițiul pulmonar în conectivite, reabilitarea respiratorie și ventilația non-invazivă în mediul spitalicesc și la domiciliu. Utilitatea bronhoscopiei cu autofluorescență în cancerul bronho-pulmonar, excelența în chirurgia traheală, fenotipuri de bronșiectazii sunt alte teme ce oferă măsura activității clinice și de cercetare din Institut.

SRP

SPIRANS

Anunturi pentru proceduri de achizitie - INTEGRIS

ERATĂ nr. 1 la documentaţia de atribuire privind achiziţia de Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2) COD CPV 79418000-7

Se actualizeaza Documentatia de atribuire conform precizarilor din Erata nr. 1.

Data publicarii eratei si a documentatiei actualizate: 15 octombrie 2014

 

Institutului de Pneumoftiziologie „Marius-Nasta" anunță achiziția de servicii de Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2), COD CPV 79418000-7, prin achiziție directă, în cadrul proiectului "Centru integrat de diagnostic precoce şi management al cancerului bronho-pulmonar", cu acronimul INTEGRIS, cod SMIS 41977, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"(POS CCE), Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.2.1, în baza contractului de finanţare nr. 667/ 14 august 2014 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Obiectul contractului: "Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2)", COD CPV 79418000-7

Termen limită pentru primirea ofertelor: 22 octombrie 2014, ora 12:30

Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la sediul achizitorului, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius-Nasta", Şos. Viilor nr 90, sector 5, Bucureşti, cod poştal: 050159. Ofertele se depun la Registratura Institutului de luni până vineri, între orele 7:30- 15:30.

Documentaţia de atribuire si anunţul integral se pote descărca în mod gratuit de pe pagina de internet a Achizitorului, http://www.marius-nasta.ro/achizitii.

Descărcati Anuntul privind achiziția de Servicii de consultantă in domeniul achizitiilor (Rev. 2)
COD CPV 79418000-7
Descărcati Documentaţia de atribuire privind achiziția de Servicii de consultantă in domeniul achizitiilor (Rev. 2)
COD CPV 79418000-7

Data publicării anunțului: 14.10.2014

 

 

Contact Parteneri Sponsori Certificări
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, RO-050159
Telefon 021.335.69.10; Fax 021.337.38.01
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro
www.marius-nasta.ro

 

Societatea Română de Pneumologie Societatea Română de Chirurgie toracică Arensia Exploratory Medicine Arensia Exploratory Medicine