Evenimente
Feed-Back Pacient

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea este cadrul de lansare a Registrului Național de pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză iar principalele lucrări orale din programul științific acoperă o plajă largă de subiecte din patologia pneumologică, precum deficitul de alfa 1 antitripsină, microcalorimetria bacteriană ca nouă metodă de identificare a rezistenței bacteriene, interstițiul pulmonar în conectivite, reabilitarea respiratorie și ventilația non-invazivă în mediul spitalicesc și la domiciliu. Utilitatea bronhoscopiei cu autofluorescență în cancerul bronho-pulmonar, excelența în chirurgia traheală, fenotipuri de bronșiectazii sunt alte teme ce oferă măsura activității clinice și de cercetare din Institut.

SRP

SPIRANS

Proiecte


“Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta implementeaza incepand cu 27 decembrie 2017 proiectul „Consolidarea controlului tuberculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniul TB”
Cod SMIS 107488, cu o durata de 36 luni si finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
 

1.       Descrierea proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniul TB”

Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor  din sectorul medical in domeniu „Boli transmisibile – Tuberculoza”, prin derularea unui program de formare specifica in managementul de caz al pacientului cu TB pentru 1320 profesionisti din sectorul medical si participarea specialistilor din domeniul TB la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici in domeniile prioritare de sanatate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala.

Prin realizarea acestui proiect la nivel national, cu implicarea pfofesionistilor din sectorul medical provenind din toate regiunile tarii, se genereaza un efect pozitiv pe termen lung asupra calitatii serviciilor de sanatate in domeniu, astfel: calitatea si noutatea programului de formare oferit contribuie la cresterea nivelului de cunostinte si implicit a modalitatii de raspuns la problemele pacientilor, mai ales in zone defavorizate, unde accesul personalului medical la o formare adaptata ultimilor cerinte/noutati din lumea medicala este restrans. Grupul tinta implicat in proiect este omogen, asigurand cresterea accesului la servicii in toate zonele tarii. Prin coerenta grupului tinta la nivel national proiectul contribuie la imbunatatirea comunicarii transversale intre profesionisti care vor avea acelasi nivel de cunostinte, precum si la multiplicarea acestor cunostinte prin diseminarea realizata de cei formati in mediul lor profesional.

Imbunatatirea  nivelului de pregatire a personalului medical superior si mediu duce consecutiv la un grad mai mare de satisfactie a pacientilor vis-a-vis de calitatea ingrijirilor medicale, creste numarul de afectiuni tratabile in ambulator sau in cabinetele de medicina de familie (spre deosebire de situatia actuala cand dominant este tratamentul in spitale judetene) si evita diagnosticul incorect sau tardiv al unor patologii complexe. Solutionarea necesitatilor specifice ale grupului tinta printr-un program de formare de ordin national are potentialul de a duce in final la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, cu cresterea sperantei de viata la nastere la nivele apropiate celor din Uniunea Europeana.

Proiectul contribuie direct la indeplinirea obiectivului tematic 9 al Acordului de parteneriat 2014 – 2020, si anume: „Promovarea  incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare” realizate prin imbunatatirea nivelului de competenta profesionala si cresterea capacitatii tehnice a 1320 de profesionisti din sectorul medical care acorda ingrijiri medicale specifice in domeniul prioritar de sanatate pentru asigurarea controlului TB in Romania, ca urmare a participarii acestora la programe de formare si schimburi de experienta si schimburi de bune practici.

Prezentul proiect contribuie la indeplinirea obiectivului specific: „Imbunatatirea furnizarii de servicii de sanatate in arii de interventie relevante pentru grupurile sarace sau vulnerabile” conform „Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015 – 2020”, in principal vizand sprijinul in dezvoltarea competentelor personalului medical si sprijinul pentru furnizarea de servicii medicale la nivel de comunitati defavorizate.

 

2.       Obiectivele proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniul TB”

 

1.       Imbunatatirea nivelului de cunostinte teoretice si practice prin activitati de sprijinire a cresterii capacitatii tehnice a personalului implicat in implemntarea programului prioritar „Boli transmisibile – Tuberculoza” sub forma furnizarii de programe de formare specifica la nivel national pentru 1320 de profesionisti din sectorul medical, din care: 1180 de persoane din institutiile publice – 380 medici, 628 asistente, 172 personal de laborator, si 140 medici de familie din toate regiunile din Romania in domeniul managementului pacientului cu tuberculoza TB sub forma de cursuri de educatie medicala continua, teoretice si practice, acreditate.

2.       Asigurarea unui nivel inalt de calitate al formarii furnizate prin actualizarea programlor de formare si ghidurilor de practica concretizata in 1) 3 programe  de formare actualizate, 2) publicarea unui manual de management al pacientului cu TB si al unui ghid de practica in domeniul prioritar „Boli transmisibile – Tuberculoza”, intr-un numar de 1500 exemplare fiecare, care vor include elemente si standarde aferente strategiilor nationale si europene in domeniul prioritar „Boli transmisibile – Tuberculoza” si vor fi distribuite catre 1500 profesionisti din sectorul medical si ulterior in sustenabilitate.

3.       Consolidarea si abordarea integrata, de inalt nivel calitativ, a metodelor de lucru si cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatii in domeniul  prioritar „ Boli transmisibile – Tuberculoza” prin participarea a 36 de persoane din grupul tinta la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, congrese si workshopuri, in domeniul prioritar „Boli transmisibile – Tuberculoza”.

4.       Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala in cadrul a 66 sesiuni de formare, diseminarea catre cel putin 1320 de profesionisti din sectorul medical a notiunilor si principiilor aferente nediscriminarii si egalitatii de sanse ca parte a programelor de formare, ghidurilor si manualelor de practica, concretizate in capitole distincte si exemple de bune practici, si educarea pentru dezvoltare durabila si o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.”
 

Anunturi:


Adresa anulare achizitie scanner, videoproiector, imprimanta, UPS


Adresa anulare achizitie laptop, licente Windows, licente Office, antivirus


Adresa anulare achizitie server si rack pentru server si UPS

Adresa curs electronic Fixmypc

Adresa scaune ergonomice Biofarm Distribution

Adresa scaune ergonomice Pharm Clean Distrib

Adresa servicii audit Avisso Accounting Services

Adresa servicii audit DBF Expert Audit

Adresa servicii audit Staf Expert

Adresa servicii campanie online Lemon Ice Agency

Adresa servicii tiparire si publicare manual Opanis 2006

Adresa servicii tiparire si publicare manual Squaremedia

Adresa site web Lemon Ice Agency

 

Contact Parteneri Sponsori Certificări
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, RO-050159
Telefon 021.335.69.10; Fax 021.337.38.01
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro
www.marius-nasta.ro

 

Societatea Română de Pneumologie Societatea Română de Chirurgie toracică Arensia Exploratory Medicine Arensia Exploratory Medicine