Evenimente
Feed-Back Pacient

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea este cadrul de lansare a Registrului Național de pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză iar principalele lucrări orale din programul științific acoperă o plajă largă de subiecte din patologia pneumologică, precum deficitul de alfa 1 antitripsină, microcalorimetria bacteriană ca nouă metodă de identificare a rezistenței bacteriene, interstițiul pulmonar în conectivite, reabilitarea respiratorie și ventilația non-invazivă în mediul spitalicesc și la domiciliu. Utilitatea bronhoscopiei cu autofluorescență în cancerul bronho-pulmonar, excelența în chirurgia traheală, fenotipuri de bronșiectazii sunt alte teme ce oferă măsura activității clinice și de cercetare din Institut.

SRP

SPIRANS

Proiecte de cercetare in curs

1. Aplicații depuse

În cadrul apelului pentru proiecte ale POS-CCE prin ANCS:

Centru integrat de diagnostic precoce și management al cancerului pulmonar - INTEGRIS, director de proiect: dr. Irina Strâmbu

 • Evaluat cu 26 de puncte (din 30 posibile), aflat pe lista de rezervă pentru finanțare

Centru de excelență pentru cercetarea vasculară pulmonară, director de proiect: Prof. Dr. Miron Bogdan

 • Evaluat cu 25 de puncte (din 30 posibile), aflat pe lista de rezervă pentru finanțare

e-dependenţa : Extinderea sistemului dosarului electronic de sănătate cu o reţea naţională de suport pentru terapia şi tratamentul toxico-dependenţelor, director de proiect: Dr. Magdalena Ciobanu

 • Aplicație depusă, în curs de evaluare
  • Program Parteneriate

Platformă științifică pentru urmărirea și predicția evoluției endemiei tuberculoase în România, director de proiect: Petru Călin Băzăvan, UMF Craiova, responsabil local: Dr. Ioana Munteanu

 • Aplicație depusă, neacceptată la finanțare

2. Proiecte finalizate

 1. Introducing standards of the best medical practice for the patients with inherited Alpha-1 Antitrypsin Deficiency in Central Eastern Europe
  • "Deficitul de alfa -1 antitripsină: Ghidul complet pentru specialiştii din domeniul medical": 
  • "Deficitul de alfa-1 antitripsină - repere practice pentru clinician"- Ruxandra Ulmeanu, Ana-Maria Nebunoiu, Florin Dumitru Mihaltan, Oana Claudia Deleanu, MEDICINA INTERNA, nr 5/ 2013, volumul X
  • „Colaborări de succes şi noi obiective", Prof. asoc. dr. Ruxandra ULMEANU , Dr. Oana DELEANU , Prof. dr. Florin MIHĂLŢAN, Viata Medicala nr 15 (1209)/2013
 2. Instituția coordonatoare: The National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Warsaw, Poland

  Coordonator proiect în Institut: dr. Ruxandra Ulmeanu

  Perioadă de desfășurare: 2011-2013

  Publicații:

  Traininguri: 9 persoane au participat la workshopuri internaționale privind diagnosticul, tratamentul, monitorizarea, reabilitarea pacienților cu DA1AT.

 3. Global Youth Tobacco Survey = Studiul de evaluare a consumului de tutun în rândul tinerilor (studiu desfășurat sub egida OMS)
 4. Instituția coordonatoare: Institutul "Marius Nasta"

  Coordonator proiect România: Dr. Magdalena Ciobanu

  Perioada de desfășurare: mai-decembrie 2013

  Rezultate: raportul GYTS (în lucru).

 5. Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă și flexibilitate organizațională
 6. Proiect finanțat prin POS-DRU

  Coordonator : Prof. Dr. Florin Mihălțan

  Perioada de desfășurare : iulie 2010-iunie 2013

  Rezultate : instruire prin instrumente de e-learning a 814 medici (pneumologi, interniști, alergologi, medici de familie) în cursuri pe 8 teme de inovare și tehnologia informației

  Publicații : broșura "Modele flexibile de organizare în contextul descentralizării" - ISBN 978-973-1983-84-4. Autori: Furtunescu Florentina, Eclemea Irina, Brîndușe Lãcrãmioara Aurelia, Mihãlțan Florin Dumitru

  Site al proiectului: www.epneumologi.ro

 7. Microcalorimetria bacteriană - o noua metodă de identificare a rezistenței bacteriene
 8. Coordonator: Dr. Dragoș Zaharia

  Parteneri: Institutul "Marius Nasta", UMF "Carol Davila" București, Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu"

  Rezultat: teza de doctorat a dlui dr. Dragoș Zaharia, ce va fi prezentată în iulie 2014; rezultate comunicate ca prezentare orală la A 46-a Sesiune Științifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

3. Proiecte în desfășurare:

 1. Registru electronic de evidență a cazurilor de pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză - REGIS
 2. Coordonator: Dr. Irina Strâmbu

  Perioadă de desfășurare: mai 2014-iunie 2016

  Parteneri: Institutul "Marius Nasta", Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara, secția de pneumoftiziologie, Societatea Română de Pneumologie - Grupul de lucru pentru pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză

  Site: www.regis.ro

 3. Diagnostic convențional și molecular la un eșantion de pacienți cu TB-DR
 4. Coordonator: Dr. Roxana Mîndru

  Perioada de desfășurare: octombrie 2013-octombrie 2014

  Rezultate preliminare comunicate ca prezentare orală la A 46-a Sesiune Științifică a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

 5. Registru electronic al pacienților cu hipertensiune pulmonară din România
 6. Coordonatori: Dr. Dragoș Zaharia, Dr. Tudor Constantinescu

  Perioada de desfășurare: ianuarie 2014-decembrie 2015

  rezultate preliminare comunicate ca prezentare orală la A 46-a Sesiune Științifică a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

 7. Evaluarea costurilor induse de consumul de tutun în sistemul de sănătate
 8. Coordonator: Dr. Magdalena Ciobanu

  Perioadă de desfășurare: noiembrie 2013-martie 2014

 9. Intervenţie pilot de creştere a aderenţei pacienţilor la tratamentul anti-tuberculos
 10. Coordonatori: Dr. Cristian Popa, Eugenia Ghiță

  Parteneri: Dispensar TB Sector 4, Dispensar TB Mogoșești, companie de telecomunicații

  Perioada de desfășurare: decembrie 2013-septembrie 2014

 11. Înființarea unui centru de studii clinice în tuberculoză în Europa de Est
 12. Coordonator: Dr. Elmira Ibraim

  Parteneri: Institutul "Marius Nasta", German Center for Infection Research (DZIF) Borstel, Germania, International Clinical Centers, Munchen, Germania

  Perioada de desfășurare: 2013-2015

 13. Optimizarea managementului tuberculozei multidrog-rezistente
 14. Coordonator: Dr. Elmira Ibraim

  Parteneri: Institutul "Marius Nasta", Otsuka SA

  Perioada de desfășurare: 2013-2015

  Rezultate așteptate: realizarea unei imagini concrete și simple a modului de management al pacienților cu tuberculoză MDR în vederea unui model adaptat local și otpimizat, ce va fi utilizat în faza a doua a proiectului (cercetare clinică)

 15. Technical assistance for Romania to strengthen TB infection control in specialised health facilities 2013/S 049-078785
 16. Parteneri: ECDC, Programul de Supraveghere și Control al Tuberculozei

  Coordonator: Nonna Turusbekova (TBC Consult, Olanda)

  Cercetători: Dr. Cristian Popa, Dr. Mădălina Dragoș (Baia Mare)

  Perioada de desfășurare: iulie 2013-aprilie 2014

 

 

 

Contact Parteneri Sponsori Certificări
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, RO-050159
Telefon 021.335.69.10; Fax 021.337.38.01
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro
www.marius-nasta.ro

 

Societatea Română de Pneumologie Societatea Română de Chirurgie toracică Arensia Exploratory Medicine Arensia Exploratory Medicine