Evenimente
Feed-Back Pacient

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea Stiintifica a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Sesiunea este cadrul de lansare a Registrului Național de pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză iar principalele lucrări orale din programul științific acoperă o plajă largă de subiecte din patologia pneumologică, precum deficitul de alfa 1 antitripsină, microcalorimetria bacteriană ca nouă metodă de identificare a rezistenței bacteriene, interstițiul pulmonar în conectivite, reabilitarea respiratorie și ventilația non-invazivă în mediul spitalicesc și la domiciliu. Utilitatea bronhoscopiei cu autofluorescență în cancerul bronho-pulmonar, excelența în chirurgia traheală, fenotipuri de bronșiectazii sunt alte teme ce oferă măsura activității clinice și de cercetare din Institut.

SRP

SPIRANS

Sectii clinice

Organizarea structurală a Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta"

In prezent, spitalul are 627 de paturi, destinate nu doar bolnavilor de tuberculoză, ci tuturor celor care suferă de afecţiuni pulmonare. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" este unitatea centrala a Programului de Control al Tuberculozei în Romania. Este, de asemenea, institut de cercetare şi de asistenta pentru bolnavi, este centru de referinţă naţională în domeniul pneumologiei. Aici se afla Clinica de Pneumologie a Universităţii de Medicina şi Farmacie "Carol Davila". Structura organizatorică a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta a suferit modificări importante de-a lungul dezvoltării sale, mai ales după anul 1990 urmare a multor procese de reformă din sistemul de sănătate, materializate prin reducerea/creşterea numărului de paturi şi a numărului de personal angajat.

Structura organizatorică

Sediul central - Şos. Viilor nr. 90, sector 5, cu următoarele secţii şi compartimente

 

 

Secţia clinică pneumologie I din care

58 paturi

pentru TBC

28 paturi

Secţia clinică pneumologie II TBC - MDR

48 paturi

Secţia clinică pneumologie III din care

61 paturi

pentru TBC  

26 paturi

compartiment somnologie

5 paturi

Secţia clinică pneumologie IV din care  

54 paturi

pentru TBC

27 paturi

Secţia clinică pneumologie V din care

58 paturi

pentruTBC   

28 paturi

Secţia A.T.I.

20 paturi

Secţia clinică Chirurgie Toracică

52 paturi

Compartiment primire urgenţe de profil

5 paturi

Compartiment oncologie medicală

5 paturi

Spitalizare de zi

5 paturi

 

Sediul din str. Calea Şerban Vodă nr. 189 - sector 4, cu următoarele secţii:

 

 

Secţia clinică pneumologie VI din care

50 paturi

pentru TBC

25 paturi

Secţia clinică pneumologie VII din care

50 paturi

pentru TBC  

25 paturi

Secţia clinică pneumologie VIII din care

66 paturi

pentru TBC  

30 paturi

 

Sediul din str. Lacul Bucura nr. 40 - sector 5, cu următoarele secţii:

 

 

Secţia clinică pneumologie IX - copii din care

41 paturi

pentru TBC

31 paturi

Secţia clinică pneumologie X - copii din care

59 paturi

pentru TBC  

49 paturi

 

Sediul central - Şos. Viilor nr. 90, sector 5

Farmacie

Bloc Operator

Sterilizare

Laborator bacteriologie

Laborator radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru în ambulatoriul integrat şi la Dispensarele TBC sectoarele 4, 5 şi 6  

    - compartiment computer tomograf

Laborator analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriul integrat        

Laborator explorări funcţionale respiratorii speciale

Serviciul anatomie patologică:

            - Compartiment histopatologie

            - Compartiment citologie

            - Compartiment prosectură

Laborator endoscopie bronşică

Compartiment lavaj bronhoalveolar

Compartiment de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale

Serviciul de evaluare şi statistică medicală

Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale

Centrul de consiliere pentru renunţare la fumat

Cabinet oncologie medicală

Dispensar TBC Sector 4

            - dispensar TBC Sector 4 cu punct de lucru radiologie

Dispensar TBC Sector 5

            - dispensar TBC Sector 5 cu punct de lucru radiologie

Dispensar TBC Sector 6

            - dispensar TBC Sector 4 cu punct de lucru radiologie

Ambulatorul integrat cu cabinete în specialităţile :

            -  pneumologie - Şos. Viilor nr. 90

            -  chirurgie toracică - Şos. Viilor nr. 90

            -  cardiologie - Şos. Viilor nr. 90

            -  alergologie şi imunologie clinică - Şos. Viilor nr. 90

            -  psihologie - Şos. Viilor nr. 90

            -  compartiment kinetoterapie - Şos. Viilor nr. 90

            -  medicină internă - Şos. Viilor nr. 90

            -  pneumologie - str. Malcoci nr. 4

            -  pneumologie - str. Şerban Vodă nr. 189

            -  pneumologie - str.Intrarea Aurora nr. 17E

            -  pneumologie - str. Lacul Bucura nr.40

Activitate de cercetare cuprinde următoarele colective :

            -  Colectiv de supraveghere a tuberculozei şi bolilor pulmonare cronice

            -  Colectiv de bacteriologie

            -  Colectiv de lavaj bronhoalveolar

            -  Colectiv endoscopie bronşică

            - Colectiv de fiziopatologie respiratorie, explorări funcţionale respiratorii speciale

Aparatul funcţional al institutului cuprinde următoarele servicii, birouri şi compartimente :

            - compartiment culte

            - serviciul R.U.N.O.S.

            - serviciul financiar - contabilitate

            - biroul aprovizionare, transport

            - biroul achiziţii publice, contractare

            - compartiment juridic

            - biroul tehnic

            - compartiment pentru securitatea muncii, P.S.I. protectie civilă şi situaţii de urgenţă

            - compartiment audit

            - biroul informatică

            - compartiment relatii cu publicul

            - serviciul administrativ:

                        - garderobă

                        - frizerie

                        - parc

                        - dietetică

                        - bloc alimentar

                        - lenjerie

                        - spălătorie

            - centrala telefonică

            - echipa de muncitori I - întreţinere clădiri, instalaţii de apă, lumină şi încălzire

            - echipa de muncitori II - centrale termice, centrale de oxigen, lifturi.

 

Contact Parteneri Sponsori Certificări
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, RO-050159
Telefon 021.335.69.10; Fax 021.337.38.01
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro
www.marius-nasta.ro

 

Societatea Română de Pneumologie Societatea Română de Chirurgie toracică Arensia Exploratory Medicine Arensia Exploratory Medicine